سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 22
فرمت فایل docx
حجم فایل 251 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 90
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

جزئیات:

 

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

 

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

 

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

 

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

 

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

 

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

فهرستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

2-1- مقدمه ............................................................................................................................................... 16

2-2-1- مفاهیم مختلف سود .................................................................................................................... 17

2-2-1-1- سود ....................................................................................................................................... 17

2-2-1-2- اهداف گزارشگری سود ......................................................................................................... 17

2-2-1-3- پیش بینی سود و استفاده کنندگان پیش بینی سود .................................................................. 18

2-2-1-4- فواید سود برای سرمایه گذاران .............................................................................................. 19

2-2-2- مفاهیم مدیریت سود ................................................................................................................... 20

2-2-3- انگیزه های مدیریت سود ............................................................................................................ 23

2-2-3-1- قراردادهای بین مدیران و مالکان ............................................................................................ 23

2-2-3-2- قراردادهای بین مدیران و بستانکاران ...................................................................................... 24

2-2-3-3- انگیزه های سیاسی .................................................................................................................. 24

2-2-3-4- انگیزه های مالیاتی .................................................................................................................. 25

2-2-3-5- تغییرات در مدیران ارشد اجرایی ............................................................................................ 25

2-2-3-6- انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی ......................................................................... 25

2-2-3-7- کاستن از هزینه های معاملاتی ................................................................................................ 26

2-2-3-8- برآوردن انتظارات ................................................................................................................... 26

2-2-4- الگوهای مدیریت سود ................................................................................................................ 26

2-2-4-1- الگوی به دست آوردن آرامش ................................................................................................ 26

2-2-4-2- الگوی حداکثر کردن سود ....................................................................................................... 27

2-2-4-3- الگوی حداقل کردن سود ...................................................................................................... 27

2-2-4-4- الگوی هموارسازی سود ......................................................................................................... 27

2-2-5- طبقه بندی مدیریت سود ............................................................................................................. 28

2-2-5-1- انواع روش های مدیریت سود ............................................................................................... 28

2-2-5-1-1- اندوخته ارزیابی یا ذخیره ارزیابی ...................................................................................... 29

2-2-5-1-2- انتخاب روش های حسابداری ........................................................................................... 29

2-2-5-1-3- برآوردهای حسابداری ....................................................................................................... 30

2-2-5-1-4- تصمیمات اقتصادی ........................................................................................................... 30

2-2-6- انواع مدیریت سود ..................................................................................................................... 32

2-2-6-1- مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد ....................................................................... 33

2-2-7- هموارسازی سود ......................................................................................................................... 34

2-2-8- نظریه مدیریت سود ..................................................................................................................... 37

2-2-8-1- ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود ...................................................................... 38

2-2-8-2- منتخب نظریه های رقیب ........................................................................................................ 38

2-2-9- روش های مدیریت سود 41

2-2-9-1- تنظیم زمان معامله 42

2-2-9-2- روش های تسهیم هزینه 42

2-2-9-3- پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری 43

2-2-9-4- پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان‏های نقدی 44

2-2-10- اقلام تعهدی اختیاری ................................................................................................................ 45

2-2-10-1- هدف از حسابداری بر مبنای تعهدی چیست؟ ..................................................................... 45

2-2-10-2- اقلام تعهدی ......................................................................................................................... 45

2-2-11- کشف و اندازه گیری مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری .................................................... 47

2-2-11-1- روش های اندازه گیری مدیریت سود 49

2-3- بخش دوم- سیاست های تقسیم سود 51

2-3-1- چرا شرکت ها سود پرداخت می کنند؟ 51

2-3-2- روش های پرداخت سود سهام ................................................................................................... 52

2-3-2-1- سود نقدی .............................................................................................................................. 52

2-3-2-2- گواهی موقت سود سهام ....................................................................................................... 52

2-3-2-3- پرداخت به صورت دارایی ...................................................................................................... 53

2-3-2-4- سود سهمی ............................................................................................................................. 53

2-3-3- پرداخت سود سهام .................................................................................................................... 53

2-3-4- سیاست های متداول تقسیم سود ................................................................................................ 55

2-3-4-1- توجیه ثبات سود سهام ............................................................................................................ 56

2-3-4-2- نسبت پرداخت سود سهام در بلند مدت ................................................................................ 57

2-3-4-3- موارد درخور توجه در طرح خط مشی تقسیم سود 57

2-3-4-4- نظریه های سیاست تقسیم سود 57

2-3-4-5- عوامل موثر بر سیاست های تقسیم سود 61

2-3-4-6- دلایل تمایل سهامداران به دریافت سود سهام به صورت نقدی 64

2-3-4-7- بهبود و توسعه خط مشی های سود سهام 65

2-3-4-7-1- پرداخت سود سهام باثبات (بدون تغییر) 65

2-3-4-7-2- پرداخت سود سهام پایدار در سطح کمتر 65

2-3-4-7-3- پرداخت سود سهام پایدار در سطح بالاتر 66

2-3-4-7-4- تغییرات سود سهام متناسب با تغییرات درآمد 66

2-3-4-7-4- تغییرات سود سهام متناسب با تغییرات درآمد 66

2-3-4-7-5- سود سهام پایین به اضافه سودهای سهام فوق العاده 66

2-3-4-7-6- عدم پرداخت سود سهام برای یک دوره بلند مدت 66

2-3-4-7-7- محتوای اطلاعاتی سود سهام 66

2-3-4-8- مکاتب فکری در مورد تقسیم سود 67

2-4- ارتباط بین مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود 68

2-5- بخش سوم: پیشینه تحقیق 68

2-5-1- تحقیقات داخلی 69

2-5-1-1- تحقیقات انجام شده پیرامون مدیریت سود 69

2-5-1-2- تحقیقات انجام شده پیرامون سیاست های تقسیم سود 73

2-5-2- تحقیقات خارجی 80

2-5-2-1- تحقیقات انجام شده پیرامون مدیریت سود 80

2-5-2-2- تحقیقات انجام شده پیرامون سیاست های تقسیم سود 82

 

2-1- مقدمه

اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پیش بینی و همچنین اعمال روش‏هایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، هزینه جاری یا سرمایه ای تلقی کردن هزینه های تحقیق و توسعه و تعیین هزینه مطالبات مشکوک الوصول از جمله مواردی هستند که مدیران می‏توانند از طریق اعمال آنها سود را تغییر دهند. از یک طرف به دلیل آگاهی بیشتر مدیران از وضعیت شرکت، انتظار می رود به گونه ای اطلاعات تهیه و ارائه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند. از طرف دیگر بنابه دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و غیره، مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممکن است با دستکاری سود، وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش شده در صورت های مالی مغایرت داشته و رویدادی تحت عنوان مدیریت سود رخ داده است. از سویی دیگر دنیای تجاری و حرفه ای امروز دستخوش تغییر و تحولات سیاسی گردیده و انقلاب اطلاعات تأثیر بسزایی در نحوه کار داشته است.

هر تحقیق علمی نیاز به مطالعه کارهای پیشینیان و بررسی نتایج و دستاوردهای آنان و مبانی تئوریک در مورد موضوع مربوطه دارد که در روش تحقیق به این مرحله بررسی ادبیات تحقیق می‏گویند. این فصل به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیقات انجام شده می پردازد که شامل دو بخش می باشد. بخش اول مربوط به ادبیات موضوع است که به تفصیل اطلاعاتی درباره تعریف، انواع، انگیزه ها، روش ها یا ابزارها و مطالبی دیگر در ارتباط با مدیریت سود و همچنین تعریف، مبانی، اهداف، طبقه بندی و سایر موارد مرتبط با سیاست تقسیم سود ارائه می شود. بخش دوم مربوط به پیشینه تحقیق می باشد. در این پایان نامه تلاش شده تا کلیه پایان نامه ها و تحقیقات داخلی در زمینه مدیریت سود و سیاست تقسیم سود به طور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد که قطعاً در غنای پایان نامه بی تاثیر نخواهد بود. لذا به طور کلی در این فصل ابتدا مجموعه ای از اصول و مبانی تئوریک مدیریت سود و سیاست تقسیم سود که با استفاده از کتب و مقالات فارسی و انگلیسی تهیه شده اند ارائه می گردد، سپس چکیده‏ای از تحقیقات و پایان نامه های انجام شده در این مورد ذکر می شود.